Snømåking, plenklipping, strøing av inngang/oppgang, rengjøring eller lignende tjenester lages det en fast pris pr utførte oppdrag. Se mer info på vaktmester eller renhold.

  Service 1 Service 2 Service 3
Servicetelefon: 24 timers beredskap
Vaktmester/renhold 30 minutter    
Vaktmester/renhold 60 minutter    
5% rabatt på øvrige vaktmester/renholdstjenester    
10% rabatt på øvrige vaktmester/renholdstjenester    
15% rabatt på øvrige vaktmester/renholdstjenester    
Pris per mnd. inkl.mva 199,- 449,- 599,-
  BESTILL BESTILL BESTILL

Tillegg

Resepsjon og nøkkelutlevering kr 250 pr gang

phoneServicetelefon
33338383